PIÑA – group exhibition by TOBE Gallery. Szentbékkálla, Hungary

July 28 to August 20, 2018

PEGAZUS (Szentbékkálla - Hungary), Curated by TOBE Gallery

Exhibited artists:
Bálint Álovits (HU), Ákos Bánki (HU), Gustavo Blanco-Uribe (VE), Réka Bohus (HU), Claudia Camillo (IT), Yusuke Fukui (JA), István Halmi-Horváth (HU), Dóra Kontha (HU), Zoltán Kunckel - KUZO (VE), Lili(ana) (VE), Bence Marafkó (HU), László Mészáros (HU), Anikó Robitz (HU)

Opened by: 
Flóra Mészáros (art historian)

http://artmirror.org/exhibitions/130-pina-group-exhibition-by-tobe-gallery

The term piña, which is also included in the exhibition title, refers back to its basic meaning, i.e. to pineapples and their shape, which is made up of strict geometric units and a yellow basic colour, on the one hand, and to another language use, according to which it means “to collect” and “to bring together from various units” on the other. 
PIÑA primarily covers the generations of artists who are about 30 or 40 years old and use different techniques (in particular painting and photography), whose works of art feature not only precise and abstract (sometimes organic) geometric shapes but often also cold yellow or metal surfaces as basic elements. This exhibition is special because it does not aim to display all forms of geometric abstraction based on regular and identical principles, but it is brave enough to present the unique and self-contained character of the aforementioned generations, thereby providing an exciting and colourful palette of the spirit of the age through nonfigurative approaches. In addition, since the exhibition is organised by TOBE Gallery, particular emphasis is given to photography and its less prominent figurative art form.
Thanks to individual representations, playing with space, cold basic colours, identical forms suggesting anything specific or anything originating from nature, these works just fall into place in Pegazus, and bring the stricter form of nonfigurative art closer to visitors with delicate ease typical of summer.
//
A kiállítás címében jelölt piña elnevezés egyrészt visszautal az alap jelentésre vagyis az ananászra és formájára, amely szigorú geometrikus egységekből és sárga alapszínből áll össze, másrészt egy másik nyelvi használatra, amely szerint „gyűjteni”, „különböző egységekből összefogni” kifejezéssel azonosítható.
A PIÑA elsődlegesen a korban 30-as és 40-es generációk különböző technikájú (kiemelten festészet és fotóművészet) alkotóit fogja össze, akiknek műveiben nemcsak a pontos geometrikus (néhol organikus) absztrakt formák, de gyakran alapelemként meghatározó hideg sárga, vagy fémes felületek köszönnek vissza. A tárlat különlegessége azonban az, hogy nem a szabályos, azonos elvek mentén épülő geometrikus absztrakt irányelvek összes vonulatát precízen kívánja felvonultatni, hanem bátor módon meri megmutatni a fent említett generációk egyediségét, öntörvényűségét, így nyújtva egy izgalmas, színes palettát a korszellemről a nonfiguratív megközelítések mentén. Mindemellett a TOBE Gallery rendezése révén hangsúlyos szempontként kerül bemutatásra a fotóművészet is, és annak kevésbé hangsúlyozott nem ábrázoló irányvonala. 
Az egyéni reprezentációk, a térrel való játék, a hideg alapszínek, a konkrétra vagy éppen a természetből jöttre utaló azonos formák révén azonban egységes módon állnak össze a Pegazus terében, és nyárias, finom könnyedséggel hozzák közelebb a nézőhöz a nonfiguratív művészet szigorúbb ágát.

© 2018. Flóra Mészáros art historian.


Using Format