Gerrit Rietveld's furniture studies, 1994–1995

• Red-Blue Chair (1918–1923), 1994

• High Chair for Dr. Hartog's surgery (1922), 1994–1995

• Side Table (1923), 1994–1995; Three completed reconstructions:
1. My own copy, 2. János Fajó's copy,
3. art historian Éva Körner's copy


Gerrit Rietveld bútorrekonstrukciós tanulmányok, 1994–1995

• Kék-vörös szék (1918–1923), 1994

• Magasított karszék Dr. Hartog sebészeti rendelőjébe (1922), 1994–1995

• Asztalka (1923), 1994–1995; Három elkészült rekonstrukció:  
1. saját példányom, 2. Fajó János példánya,
3. Körner Éva művészettörténész példánya


From 1993 to 1995, I enrolled in the design course at the then College of Applied Arts (now MOME). As I did not pass the entrance examination in either year, I completed a 2-year post-graduation course in furniture joinery at the Gyula Kaesz Trade School of Woodworking. In the second year (1994) I decided to make reconstructions of some of Rietveld's furniture. A replica of the Blue and Red Chair was owned by my master Fajo, from whom I took the exact dimensions. For the other Rietveld’s furniture, my only source was the album Carsten-Peter Warncke: De Stijl, published by Taschen in 1991 and available in this country, and I sketched and worked from the object photographs and the dimensions of the enclosures shown.

In the end, I made three copies of Rietveld's Table: the first prototype (1994) was my own copy, the second reconstruction became the property of János Fajó (1994-95) and the third reconstruction became the property of art historian Éva Körner (1995).
In the summer of 1995, I was finally accepted to the design course at the Institute of Applied Arts at the University of Sopron. 


1993-tól 1995-ig az akkori Iparművészeti Főiskola (ma MOME) formatervező szakára felvételiztem. Mivel egyik évben sem sikerült a felvételi, elvégeztem a Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképző Iskola érettségi utáni 2 éves bútorasztalos képzését. A második évben (1994) elhatároztam, hogy Rietveld egyes bútorainak rekonstrukcióit elkészítem. A Kék-vörös szék egy replikája Fajó mesterem tulajdonában volt, a pontos méreteit onnan vettem. A többi bútorhoz az egyetlen forrásom a Taschen kiadó által 1991-ben kiadott és itthon elérhető, Carsten-Peter Warncke: De Stijl-album volt, annak a tárgyfotói és feltüntetett befoglaló méretei alapján skicceltem, dolgoztam.
Rietveld Asztalkájából végül három példányt készítettem: az első prototípus (1994) a saját példányom, a második Fajó Jánosé (1994–95), a harmadik pedig Körner Éva művészettörténészé lett (1995).
1995 nyarán végül felvételt nyertem a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének formatervező szakára. 


I completed Rietveld: Red-Blue Chair and the first reconstruction of his ’Side Table’ in December 1994. (46 Márvány utca, Studio on the 5th floor)

Rietveld: Kék-vörös székének rekonstrukciójával illetve Asztalkájának első rekonstrukciójával 1994. decemberében készültem el. (Márvány u. 46., V. emeleti műterem)

info
×

Sitting in the finished Dr Hartog's chair, with the Blue-Red behind me, January-February 1995 (46 Márvány utca, Studio on the 5th floor)

Az elkészült Dr. Hartog-karszékben ülök, mögöttem a Kék-vörös, 1995. január-február (Márvány u. 46., V. emeleti műterem)

info
×

Dr Hartog's chair and Side Table, January-February 1995 (46 Márvány utca, Studio on the 5th floor)

Dr. Hartog-karszék és Asztalka, 1995. január-február (Márvány u. 46., V. emeleti műterem) 
info
×


info
×

Rietveld’s Form Connections…

Rietveld formatalálkozások …

info
×

The ’Dr. Hartog's chair’ in different views

A Dr. Hartog-karszék különböző nézetekben 
info
×

The ’Side Table’ in different views

Az Asztalka különböző nézetekben

info
×


info
×

Reconstruction No. 2  by me of Rietveld Side Table in the lobby of János Fajó's studio

Rietveld Asztalkájának általam készített második számú rekonstrukciója Fajó János műtermének aulájában

info
×

'Side Table' Reconstruction No. 2 by me, details

Az „Asztalka” második rekonstrukciója közelről

info
×
Using Format