Early works:

The first sculptures, 1989


Construction (1989): Composition with multiform found object pieces. Confrontation and reordering the textural and spatial qualities of combinations of several materials such as natural wood, painted wood, wire and tow.

Sculpture (1989): My first study of architectonic organization of spatial forms. First synthesis of Lajos Kassák' "constructivist universe".Korai művek:

Első plasztikák, 1989


Konstrukció (1989): Kompozíció különböző formájú talált tárgyakkal, anyagokkal. Különféle anyagok kombinációi (úgymint nyers fa, festett fa, drót, kóc), ezek újrarendezése, anyagok és formák felületminőségének illetve térbeli megjelenésének egymással való ütköztetése.

Plasztika (1989): Első plasztikai tanulmányom térbeli formák architektonikus elrendezéséről. Egyben Kassák „konstruktivista univerzumának” első szintézise.

Construction, 1989  Wood - wire - tow, 66 × 26.5 × 7 cm
Konstrukció, 1989  Fa - drót - kóc, 66 × 26.5 × 7 cm
info
×
Sculpture, 1989  Terracotta, 20.8 × 13 × 6.4 cm
Plasztika, 1989  Terrakotta, 20.8 × 13 × 6.4 cm
info
×
Using Format